Судово Бухгалтерська Експертиза Реферат Average ratng: 4,5/5 3771 reviews
  1. Об'єкти Судово - Бухгалтерської Експертизи Реферат
  2. Судово Бухгалтерська Експертиза Реферат
Предмет судово-бухгалтерської експертизи реферат

Порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи Порядок призначення судової експертизи в експертних установах визначається Законом України «Про судову експертизу», Кримінально-процесуальним, Цивільно-процесу­альним та Господарсько-процесуальним кодексами України, Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та іншими нормативно-правовими актами з питань судової експертизи. Призначена судово-бухгалтерська експертиза є важливою слід­чою дією. Від чіткого та безпомилкового її проведення здебільшого залежать якість і строки розслідування кримінальної справи. Судово-бухгалтерська експертиза призначається, якщо перед слідчим (судом) після проведення ним певних слідчих дій (судового розгляду) виникли конкретні запитання, вирішити які може лише спеціаліст, і в справі є достатня кількість слідчого та документального матеріалу, необхідного для дослідження експертом-бухгалтером. Судово-бухгалтерську експертизу призначають як на стадії попереднього розслідування, так і під час розгляду справи у суді. Питання про призначення судово-бухгалтерської експертизи вирішується у кожному окремому випадку залежно від обставин справи.

Бухгалтерська

Об'єкти Судово - Бухгалтерської Експертизи Реферат

Реферат

Судово Бухгалтерська Експертиза Реферат

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА, ЇЇ ВИДИ ТА ЗАВДАННЯ 1. Поняття про судові. Реферат - Судебно-медицинская экспертиза взрывных травм. Контрольна робота - Судово - бухгалтерська експертиза.

Coments are closed